Chỗ đặt Co-location Server

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Datacenter chuẩn Tier 3: Điện dự phòng N+1, nhiệt độ 22±1℃/ độ ẩm 50±10%, chống cháy bằng Nitơ(N2), an ninh theo dõi mọi di chuyển, theo dõi từng note mạng... Vị trí Data đặt tại 2 đầu Hà Nội - TP. HCM gần ngay nơi bạn hoạt động, hạ tầng mạnh mẽ đáp ứng chỗ đặt mọi loại thiết bị máy chủ cũng như nhu cầu mở rộng băng thông.

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Phục vụ kỹ thuật chu đáo nhất

Đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ dầy kinh nghiệm quản trị, luôn sẵn sàng chỉ ra nhanh nhất phương án giải quyết vấn đề kỹ thuật bạn gặp phải. Bạn thay đổi thiết bị nhanh chóng, Gdata giúp bạn hạn chế tối đa thời gian di chuyển hoặc thao tác kỹ thuật và hỗ trợ bạn thiết bị tạm thời khi cần thiết.

Mô tả COLO 1 COLO 2 COLO 3 COLO 4 COLO 5
Không gian Rack 1U 2U 1U 1U 5U
Công suất điện 400W 500W 400W 400W 900W
IP address 01 01 01 01 01
Datatransfer Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Bandwidth NIX 100Mbps 100Mbps 200Mbps 300 Mbps 400Mbps
Bandwidth quốc tế 3 Mbps/1Mbps 4 Mbps/ 2Mbps 6 Mbps/ 3Mbps 8 Mbps/ 4Mbps 10 Mbps/ 5Mbps
Cổng cắm mạng 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps
Khả năng online 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%
Tư vấn bảo mật
Hỗ trợ kỹ thuật 24/ 7 24/ 7 24/ 7 24/ 7 24/ 7
Phí khởi tạo 1.000.000 (miễnphí) 1.000.000 (miễnphí) 1.000.000 (miễnphí) 1.000.000 (miễnphí) 1.000.000 (miễnphí)
Thuê bao/ tháng 1.690.000 2.100.000 2.600.000 3.100.000 5.800.000
...


Bổ sung cấu hình


Bổ sung cấu hình


Bổ sung cấu hình


Bổ sung cấu hình


Bổ sung cấu hình

COLO 1

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 400W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth NIX: 100Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 3 Mbps/1Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1Gbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 1.690.000

COLO 2

 • Không gian Rack: 2U
 • Công suất điện: 500W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth NIX: 100Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 4 Mbps/ 2Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1Gbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 2.100.000

COLO 3

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 400W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth NIX: 200Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 6 Mbps/ 3Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1Gbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 2.600.000

COLO 4

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 400W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth NIX: 300 Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 8 Mbps/ 4Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1Gbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 3.100.000

COLO 5

 • Không gian Rack: 5U
 • Công suất điện: 900W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth NIX: 400Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 10 Mbps/ 5Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1Gbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 5.800.000
Dịch vụ bổ sung Đơn giá/ tháng Số lượng Số tháng Đặt mua
Thêm công suất điện 50W 100.000 VNĐ
Thêm 01 IP 50.000 VNĐ
Thêm không gian 1U 200.000 VNĐ
Thuê Cisco Firewall cứng 1.500.000 VNĐ
Đặt thiết bị mạng (1U, 50W) 1.000.000 VNĐ
Thêm băng thông 100 Mbps 1.200.000 VNĐ

Để giảm chi phí ?

Bạn hãy liên hệ tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Dịch vụ hỗ trợ

 • Gdata tiếp nhận hoặc trao trả máy chủ, thiết bị tại Văn phòng của quý khách.
 • Hỗ trợ quản trị Server bởi các chuyên gia kinh nghiệm của Gdata.
 • Hỗ trợ tăng băng thông tạm thời khi cần thiết.
 • Cho mượn phần cứng Server, thiết bị khi cần thiết.
 • Mua lại phần cứng, thiết bị với giá tốt khi quý khách hết nhu cầu.
 • Hoàn lại cước phí trả trước khi dừng dịch vụ hoặc không đúng cam kết.
Mô tả Bronze Silver Gold Platinum
Không gian Rack 1U 1U 1U 1U
Công suất điện 300W 300W 300W 300W
IP address 01 01 01 01
Datatransfer Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Bandwidth NIX 50Mbps 100Mbps 200Mbps 300Mbps
Bandwidth quốc tế 4Mbps 6Mbps 10Mbps 15Mbps
Cổng cắm mạng 100Mbps 100Mbps 1Gbps 1Gbps
Khả năng online 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%
Tư vấn bảo mật
Hỗ trợ kỹ thuật 24/ 7 24/ 7 24/ 7 24/ 7
Phí khởi tạo 1.000.000 (miễnphí) 1.000.000 (miễnphí) 1.000.000 (miễnphí) 1.000.000 (miễnphí)
Thuê bao/ tháng 1.800.000 2.500.000 3.700.000 5.000.000
...


Bổ sung cấu hình


Bổ sung cấu hình


Bổ sung cấu hình


Bổ sung cấu hình

Bronze

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Unlimited
 • Bandwidth NIX: 50Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 4Mbps
 • Cổng cắm mạng: 100Mbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 1.800.000

Silver

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Unlimited
 • Bandwidth NIX: 100Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 6Mbps
 • Cổng cắm mạng: 100Mbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 2.500.000

Gold

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Unlimited
 • Bandwidth NIX: 200Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 10Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1Gbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 3.700.000

Platinum

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Unlimited
 • Bandwidth NIX: 300Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 15Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1Gbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 5.000.000

Để giảm chi phí ?

Bạn hãy liên hệ tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Dịch vụ hỗ trợ

 • Gdata tiếp nhận hoặc trao trả máy chủ, thiết bị tại Văn phòng của quý khách.
 • Hỗ trợ quản trị Server bởi các chuyên gia kinh nghiệm của Gdata.
 • Hỗ trợ tăng băng thông tạm thời khi cần thiết.
 • Cho mượn phần cứng Server, thiết bị khi cần thiết.
 • Mua lại phần cứng, thiết bị với giá tốt khi quý khách hết nhu cầu.
 • Hoàn lại cước phí trả trước khi dừng dịch vụ hoặc không đúng cam kết.
Mô tả Co-BASIC Co-ADVANCED Co-PREMIUM Co-PLATINUM
Không gian Rack 1U 1U 1U 1U
Công suất điện 400W 400W 400W 400W
IP address 01 01 01 01
Datatransfer Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Bandwidth NIX 300Mbps 500Mbps 700Mbps 1 Gbps
Bandwidth quốc tế 5 Mbps 10 Mbps 15 Mbps 20 Mbps
Cổng cắm mạng 1Gbps 1Gbps 1Gbps 1Gbps
Khả năng online 99,99% 99,99% 99,99% 99,99%
Tư vấn bảo mật
Hỗ trợ kỹ thuật 24/ 7 24/ 7 24/ 7 24/ 7
Phí khởi tạo 1.000.000 (miễnphí) 1.000.000 (miễnphí) 1.000.000 (miễnphí) 1.000.000 (miễnphí)
Thuê bao/ tháng 1.700.000 2.125.000 2.975.000 4.250.000
...


Bổ sung cấu hình


Bổ sung cấu hình


Bổ sung cấu hình


Bổ sung cấu hình

Bronze

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Unlimited
 • Bandwidth NIX: 50Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 4Mbps
 • Cổng cắm mạng: 100Mbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 1.800.000

Silver

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Unlimited
 • Bandwidth NIX: 100Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 6Mbps
 • Cổng cắm mạng: 100Mbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 2.500.000

Gold

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Unlimited
 • Bandwidth NIX: 200Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 10Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1Gbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 3.700.000

Platinum

 • Không gian Rack: 1U
 • Công suất điện: 300W
 • IP address: 01
 • Datatransfer: Unlimited
 • Bandwidth NIX: 300Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 15Mbps
 • Cổng cắm mạng: 1Gbps
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Thuê bao/ tháng: 5.000.000

Để giảm chi phí ?

Bạn hãy liên hệ tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Dịch vụ hỗ trợ

 • Gdata tiếp nhận hoặc trao trả máy chủ, thiết bị tại Văn phòng của quý khách.
 • Hỗ trợ quản trị Server bởi các chuyên gia kinh nghiệm của Gdata.
 • Hỗ trợ tăng băng thông tạm thời khi cần thiết.
 • Cho mượn phần cứng Server, thiết bị khi cần thiết.
 • Mua lại phần cứng, thiết bị với giá tốt khi quý khách hết nhu cầu.
 • Hoàn lại cước phí trả trước khi dừng dịch vụ hoặc không đúng cam kết.
Mô tả Data VIETTEL Data FPT Data VNPT
Không gian Rack 42U 47U 42U
Công suất điện 6.000W 7.200W 5.000W
Số lượng Server 24 24 24
Hỗ trợ kỹ thuật 24/ 7 24/ 7 24/ 7
Phí khởi tạo 10.000.000 (miễnphí) 10.000.000 (miễnphí) 10.000.000 (miễnphí)
Cước phí/ tháng 24.000.000 24.000.000 24.000.000
...


Data VIETTEL

 • Không gian Rack: 42U
 • Công suất điện: 6.000W
 • Số lượng Server: 24
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 10.000.000 (miễnphí)
 • Cước phí/ tháng: 24.000.000

Data FPT

 • Không gian Rack: 47U
 • Công suất điện: 7.200W
 • Số lượng Server: 24
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 10.000.000 (miễnphí)
 • Cước phí/ tháng: 24.000.000

Data VNPT

 • Không gian Rack: 42U
 • Công suất điện: 5.000W
 • Số lượng Server: 24
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 10.000.000 (miễnphí)
 • Cước phí/ tháng: 24.000.000

Để giảm chi phí ?

Bạn hãy liên hệ tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Dịch vụ hỗ trợ

 • Gdata tiếp nhận hoặc trao trả máy chủ, thiết bị tại Văn phòng của quý khách.
 • Hỗ trợ quản trị Server bởi các chuyên gia kinh nghiệm của Gdata.
 • Hỗ trợ tăng băng thông tạm thời khi cần thiết.
 • Cho mượn phần cứng Server, thiết bị khi cần thiết.
 • Mua lại phần cứng, thiết bị với giá tốt khi quý khách hết nhu cầu.
 • Hoàn lại cước phí trả trước khi dừng dịch vụ hoặc không đúng cam kết.

Quy trình thuê chỗ đặt máy chủ

 • Bạn hẹn thời điểm đặt Server với nhân viên kinh doanh
 • Gdata sẽ tiếp nhận Server tại Văn phòng của Bạn
 • Kỹ thuật viên lắp đặt vào Datacenter
 • Gdata cấp IP sử dụng và hướng dẫn vận hành.

CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Vị trí gần bạn

1. Data VNPT - Nhà Internet, Làng QT Thăng Long, Cầu giấy, HN.
2. Data VNPT - Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, HN
3. Data VNPT - 47 Trần Phú, Hải Châu, TP Đà Nẵng
4. Data VNPT - Tân Thuận, TP. HCM

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Nguồn điện

Hệ thống UPS với cấu hình dự phòng N+1 Thời gian dự phòng pin UPS theo tải: Khoảng 30 phút. Hệ thống máy phát điện dự phòng N+1

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Tiêu chuẩn

Trung tâm dữ liệu được trang bị cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn tier 3

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Báo cháy

Thiết bị phát hiện khói sớm Hệ thống chống cháy tức thời với khí Nitơ - N₂

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Kết nối tủ Rack

Nhiều nhà khai thác viễn thông theo yêu cầu của khách hàng Kết nối internet hàng trăm Gbps Kích thước 42U:H.2100xW.610xD.1000

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

An ninh

Camera theo dõi mọi di biến trong và ngoài Data Center Nhân viên an ninh làm việc 24x7 ra vào Datacenter: CMT, đăng ký thẻ từ

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Điều hòa

Hệ thống điều hòa với cấu hình dự phòng N+1 Quản lý nhiệt độ (22±1)/độ ẩm (50±10%) Thổi khí lạnh từ dưới sàn nâng lên khoang trần thổi không khí ngược lại

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Thông số khác

Mọi hệ thống đều được giám sát và điều hành 24/24