Dịch vụ quản trị máy chủ là hình thức Gdata cung cấp dịch vụ quản lý thực hiện tất cả các thao tác quản lý máy chủ đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn cao. Gdata đóng vai trò như quản trị viên của Bạn, tiết giảm chí phí quản lý nhân sự kỹ thuật và có đủ năng lực cần thiết của quản trị viên cao cấp mà Bạn khó tìm được nhân sự như vậy. Quản trị máy chủ, Gdata sẽ thực hiện cài đặt, cấu hình, tối ưu, theo dõi và xử lý các vấn đề kỹ thuật và lỗi phát sinh trên máy chủ nhằm đảm bảo máy chủ hoạt động ổn định, bảo mật và hiệu suất cao nhất.

Hạng mục quản trị Gói A Gói B
Cước phí/ tháng 500.000 1.500.000
Quản trị phần mềm Website  
Quản trị phần mềm, website, Email vừa và nhỏ
Đảm bảo sự tương thích về cấu hình giữa mã nguồn với môi trường máy chủ
Hướng dẫn khách hàng cấu hình backup nhằm đảm bảo vẹn toàn dữ liệu.
Restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu (nếu có) khi có yêu cầu từ khách hàng
Tư vấn về mức độ bảo mật của mã nguồn khách hàng đang sử dụng
Khắc phục lỗi web server, database, email server theo số lượng đăng ký
Quản trị Máy chủ  
Chủ động phát hiện và xử lý khắc phục ngay lập tức trong các trường hợp server quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống  
Cài đặt bảo mật server ở cấp ứng dụng: antivirus, firewall  
Quản trị Hosting control panel: Tạo Template, Tạo / Xóa Host, Cấu hình DNS, Park domain  
Giám sát và tối ưu các dịch vụ chính trong server : web server, database server.  
Thiết lập các chính sách an toàn thông tin để ngừa các đợt tấn công phá hoại  
Cập nhật các bản cập nhật, vá lỗi của phần mềm  
Gdata thông báo cho khách hàng về các ứng dụng cài đặt hoặc cài đặt thêm trên máy chủ nếu cần  
Theo dõi, giám sát tình hình sử dụng tài nguyên chung và đề xuất với khách hàng nâng cấp nếu cần  
Tư vấn khách hàng ứng dụng các giải pháp tốt nhất với dịch vụ khách hàng đang sử dụng  
Gdata lưu giữ các thông tin account root và thông tin quản trị liên quan trừ khi có thỏa thuận của hai bên cho nhau biết  
...
Để đạt hiệu quả cao nhất?

Bạn hãy liên hệ tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn