Dịch vụ CDN

CDN (Content Delivery Network - Mạng phân phối nội dung). CDN là một hệ thống nhiều máy chủ chứa những bản sao về nội dung, những máy chủ này được đặt ở nhiều nơi trong một mạng lưới và tối đa hóa băng thông cho việc truy cập dữ liệu. Một người dùng truy cập vào bản sao nội dung được chứa trên máy chủ gần với người dùng nhất sẽ làm giảm tình trạng “thắt cổ chai” so với việc tất cả người dùng cùng truy cập vào một máy chủ trung tâm.

CDN phân phối nội dung, truyền tải hình ảnh, CSS, Javascript, Video clip, Real-time media streaming, File download, timeshift đến người dùng cuối. Cơ chế hoạt động của CDN giúp cho khách hàng truy cập nhanh vào dữ liệu máy chủ web gần mình nhất thay vì phải truy cập vào dữ liệu máy chủ web tại trung tâm dữ liệu.

CDN đem lại cho khách hàng nhiều lợi ích:

  • Tăng tốc độ phản hồi websites: Khi sử dụng dịch vụ CDN, tốc độ tải trang web của bạn sẽ được cải thiện vượt trội dù khách hàng truy cập ở bất kỳ vị trí địa lý nào.
  • Không yêu cầu phần mềm, không thay đổi source code: Khách hàng không cần cài thêm bất kỳ phần mềm trên hệ thống hoặc thiết bị cá nhân. Không thay đổi cấu trúc website
  • Đáp ứng nhu cầu đa dạng về ứng dụng: từ các nhu cầu hỗ trợ tăng tốc web tới những tính năng nâng cao trên truyền hình.
  • Trả tiền theo dung lượng sử dụng

Sản phẩm của chúng tôi đang trong quá trình thử nghiệm, sẽ cung cấp đến với quý khách hàng trong thời gian tới!