Dự báo 2015 của ComputerWorlds về an ninh, điện toán đám mây và phân tích việc chi tiêu ngành công nghệ thông tin.

 

Việc chi tiêu của những người ra quyết định về công nghệ thông tin vào các công nghệ an ninh sẽ tăng 46% trong năm 2015, với điện toán đám mây tăng 42% và đầu tư phân tích kinh doanh tăng lên 38%. Đầu tư doanh nghiệp trong lưu trữ sẽ tăng 36%, và mảng không dây & di động tăng 35%.   thuê chỗ đặt server  cho thuê máy chủ  Cloud VPS  Thuê chỗ đặt máy chủ  Thuê máy chủ ảo  Cloud Server  thuê server  Cho thuê VPS

Sáng kiến điện toán đám mây là dự án quan trọng nhất đối với đa số các phòng ban công nghệ thông tin ngày nay (16%) và dự kiến sẽ gây ra nhiều rối loạn trong tương lai. IDG dự đoán phần lớn sự gián đoạn của điện toán đám mây sẽ tập trung vào việc cải thiện dịch vụ và tạo ra nguồn doanh thu mới.

Những điều này và những điểm quan trọng khác xuất phát từ nghiên cứu doanh nghiệp IDG gần đây có tựa đề nghiên cứu dự báo máy tính thế giới năm 2015. Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định các ưu tiên của công nghệ thông tin cho năm 2015  trong các lĩnh vực như chi tiêu, tuyền dụng và công nghệ. The ComputerWorlds đã có buối nói chuyện với 194 người, 55% trong số đó nắm giữ vai trò điều hành công nghệ thông tin, 19% ở vị trí cấp trung, 16% nắm giữ vị trí chuyên nghiệp trong ngành nghệ thông tin và 7% trong quản lý kinh doanh. Bạn có thể tìm thấy những kết quả và phương pháp luận của nghiên cứu ở đây.  thuê chỗ đặt server  cho thuê máy chủ  Cloud VPS  Thuê chỗ đặt máy chủ  Thuê máy chủ ảo  Cloud Server  thuê server  Cho thuê VPS

Các điểm quan trọng khác từ bài nghiên cứu bao gồm:

5 khoản tăng chi tiêu công nghệ hàng đầu năm 2015

tang ngan sach cntt nam 2015

  • Các khu vực đứng đầu trong chi tiêu cho CNTT trong năm 2015 bao gồm Internet of Things (IOT) (32%), High Performance Computing (HPC) (22%), và công nghệ giảm carbon năng lượng tiết kiệm & (16%).

top 5 khu vực chi tiêu mới năm 2015

Trưởng phòng CNTT tập trung nhiều hơn vào việc thúc đẩy việc kinh doanh

Top các mục tiêu khác nhau bởi dự án kỹ thuật

Các dự án đám mây là quan trọng nhất đối với phòng CNTT