Tuyển dụng nhân viên lái xe

Tuyển dụng nhân viên lái xe

Tuyển dụng nhân viên lái xe Công ty Cổ phần Dữ liệu Toàn Cầu (Gdata) Văn phòng: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội Nơi làm việc: Hà Nội...

Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Tuyển dụng nhân viên kinh...

Tuyển Trường phòng kinh doanh 01 người tại Hà Nội: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội 01 người tại TP.HCM: Lầu 15, Tòa Lim 2 Tower, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3...

Tuyển dụng 2 nhân viên Kinh doanh

Tuyển dụng 2 nhân viên...

        Công ty C ổ ph ầ n D ữ li ệ u To à n C ầ u (Gdata)  là nhà cung cấp  dịch vụ dữ liệu chất lượng cao và giải pháp công nghệ hàng đầu tại...

Tuyển dụng 2 lập trình viên CND

Tuyển dụng 2 lập trình...

Công ty C ổ ph ầ n D ữ li ệ u To à n C ầ u (Gdata) – ( w ww.gdata.com.vn)  là nhà cung cấp  dịch vụ dữ liệu chất lượng cao và giải pháp công nghệ hàng đầu tại Việt...

Tuyển dụng 2 lập trình viên PHP

Tuyển dụng 2 lập trình...

Công ty C ổ ph ầ n D ữ li ệ u To à n C ầ u (Gdata) – ( w ww.gdata.com.vn)  là nhà cung cấp  dịch vụ dữ liệu chất lượng cao và giải pháp công nghệ hàng đầu tại Việt...

Tuyển dụng 2 phó phòng kinh doanh

Tuyển dụng 2 phó phòng...

Thân gửi 2 phó phòng kinh doanh tương lai! Trước khi nói về công việc, hãy nói về hoài bão của chúng tôi. Bởi tôi cho rằng một công ty không có mục tiêu và...

Tuyển nhân viên Kinh Doanh

Tuyển nhân viên Kinh Doanh

. Nếu bạn tự tin vào năng lực của mình, hãy gia nhập Gdata. C ầ n tuy ể n: 05 Trưởng nhóm Kinh doanh Nơi l à m vi ệ c:  Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội H ạ n n ộ p...

Tuyển dụng lập trình PHP

Tuyển dụng lập trình PHP

C ô ng ty C ổ ph ầ n D ữ li ệ u To à n C ầ u (Gdata)  là nhà cung cấp  dịch vụ dữ liệu chất lượng cao và giải pháp công nghệ hàng đầu tại Việt Nam.  Gdata  luôn...