Blog

[Hướng dẫn] Cách tạo 1 Mail Local trên VPS để nhận thông tin đăng nhập Host trên DirectAdmin

  Cách tạo 1 Mail Local trên VPS để nhận thông tin đăng nhập Host trên DirectAdmin

  Bước 1: Tạo 1 tài khoản Reseller với domain vps.local

  Gdata - [Hướng dẫn] Cách tạo Mail Local trên VPS để nhận thông tin đăng nhập Host trên DirectAdmin (2)

  Bước 2: Truy cập vào User chứa domain vps.local vừa tạo -> Click vào menu E-Mail Accounts để tạo Email [email protected]

  Gdata - [Hướng dẫn] Cách tạo Mail Local trên VPS để nhận thông tin đăng nhập Host trên DirectAdmin (3)

  Bước 3: Tại đây quý khách điền thông tin như hình sau

  Gdata - [Hướng dẫn] Cách tạo Mail Local trên VPS để nhận thông tin đăng nhập Host trên DirectAdmin (4)

  Bước 4: Bước này, quý khách truy cập với tài khoản quản trị (admin) -> chọn Show All Users

  Gdata - [Hướng dẫn] Cách tạo Mail Local trên VPS để nhận thông tin đăng nhập Host trên DirectAdmin (5)

  Bước 5: Tại đây chọn Host (user) nào muốn nhận lại thông tin đăng nhập -> chọn user User Data

  Gdata - [Hướng dẫn] Cách tạo Mail Local trên VPS để nhận thông tin đăng nhập Host trên DirectAdmin (6)

  Bước 6: Tại đây quý khách điền email [email protected]  vào phần Resend Welcome E-Mai -> chọn Send

  Gdata - [Hướng dẫn] Cách tạo Mail Local trên VPS để nhận thông tin đăng nhập Host trên DirectAdmin (7)

  Bước 7: Tại đây quý khách vui lòng truy cập vào http://xxx.xxx.xxx.xxx/roundcube/ (xxx là IP của VPS)

  Kiểm tra để nhận lại thông tin đăng nhập của Host (user) vừa thao tác ở Bước 5

  Để tìm hiểu thêm thông tin về Mail Local và VPS, vui lòng liên hệ với Gdata theo thông tin dưới đây:

     – Hotline (miễn phí): 1800 4814

     – Tư vấn bán hàng: 0966 583 085

     – Email: [email protected]

     – Website: www.gdata.com.vn

     – Fanpage: www.facebook.com/gdata.com.vn

  ĐĂNG KÝ 0966 583 085 1800 4814