Thuê Máy Chủ

Là dịch vụ Cho thuê Server vật lý chính hãng tại Datacenter, Gdata cung cấp tài khoản sử dụng với cấu hình theo yêu cầu và quý khách có thể đến Data cài đặt trực tiếp trên Server đó.

IBM X3550 M4

 • 1U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 4.200.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 4.100.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 4.000.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.800.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 4.200.000

IBM X3650 M4

 • 2U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 4.300.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 4.200.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 4.100.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.900.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 4.300.000

IBM X3650 M5

 • 2U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 5.200.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 5.000.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 4.800.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 4.500.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 5.200.000

HP DL 360P G8

 • 1U, 2 x 460W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 3.800.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 3.700.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 3.600.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.400.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 3.800.000

HP DL 380 G8

 • 2U, 2 x 460W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 4.200.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 4.100.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 4.000.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.800.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 4.200.000

HP DL 360 G10

 • 1U, 2 x 500W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 5.700.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 5.500.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 5.300.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 5.000.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 5.700.000

DELL R620

 • 1U, 2 x 495W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 4.200.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 4.000.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 3.800.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.500.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 4.200.000

DELL R440

 • 1U, 2 x 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 6.500.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 6.300.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 6.100.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 5.800.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 6.500.000

DELL R730

 • 2U, 2 x 750W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 6.600.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 6.500.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 6.400.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 6.200.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 6.600.000

Super micro E5620

 • 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 3.500.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 3.400.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 3.300.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.100.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 3.500.000

Super micro E5-2670

 • 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 3.600.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 3.500.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 3.400.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.200.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 3.600.000

Super micro E5-2620v4

 • 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 01 tháng: 4.100.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 4.000.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 3.900.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.700.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 4.100.000
Cấu hình Server Cisco
CPU Intel Xeon Processor E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz)
RAM 2 x 8GB
HDD 2 x 600 GB IBM SAS 10K 2.5’’
IP 01
Datacenter Tier 3
Băng thông trong nước 100 Mbps
Băng thông quốc tế 10 Mbps
Datatransfer Không giới hạn
Khả năng online 99,99%
Support 24/ 7
Cước ưu đãi 2.699.000 / tháng

Thanh toán 06 tháng/ lần
Áp dụng đến hết ngày 30/ 06/ 2018

Dịch vụ hỗ trợ

Dịch vụ bổ sung Thiết bị bổ sung

Miễn phí 1 năm + Tặng ngay Server ~ khi thanh toán 2 năm giá gốc

Có thể ưu đãi đến 30%

Vẫn hoàn lại cước phí bất cứ khi nào quý Khách yêu cầu!

Bạn hãy gọi tư vấn: 0966 583 085 - 0904 512 968 - lienhe@gdata.com.vn

Dịch vụ liên quan

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Chỗ đặt Server lý tưởng

Datacenter chuẩn Tier 3, điện dự phòng N+1, nhiệt độ 22±1℃/ độ ẩm 50±10%, chống cháy bằng Nitơ(N2), an ninh theo dõi mọi di chuyển, theo dõi từng note mạng, Data đặt tại Hà Nội - TP.HCM, hạ tầng thiết bị chính hãng, băng thông không giới hạn Phục vụ kỹ thuật chu đáo

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Phục vụ kỹ thuật chu đáo

Đội ngũ hỗ trợ là các Chuyên gia Công nghệ dầy kinh nghiệm, trực support 24/ 24, sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề Bạn gặp phải, tối thiểu thời gian thay thế thiết bị khi cần, cung cấp thiết bị tạm thời khi cần và Gdata tiếp nhận thiết bị Server tại Văn phòng của Bạn

Support

Quy trình

Ưu điểm vượt trội

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Vị trí gần bạn

1. Data VNPT - Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, HN>
2. Data VNPT - Tân Thuận, TP.HCM
3. Data Viettel - Km1, Đường Pháp Vân, Cầu Giẽ, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Data Viettel - Khu CN cao, Km29, đường Láng - Hòa Lạc, Hà Nội

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Nguồn điện

Hệ thống UPS với cấu hình dự phòng N+1 Thời gian dự phòng pin UPS theo tải: Khoảng 30 phút. Hệ thống máy phát điện dự phòng N+1

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Kết nối tủ Rack

Nhiều nhà khai thác viễn thông theo yêu cầu của khách hàng Kết nối internet hàng trăm Gbps Kích thước 42U:H.2100xW.610xD.1000

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Điều hòa

Hệ thống điều hòa với cấu hình dự phòng N+1 Quản lý nhiệt độ (22±1)/độ ẩm (50±10%) Thổi khí lạnh từ dưới sàn nâng lên khoang trần thổi không khí ngược lại

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Tiêu chuẩn

Trung tâm dữ liệu được trang bị cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn tier 3

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

An ninh

Camera theo dõi mọi di biến trong và ngoài Data Center Nhân viên an ninh làm việc 24x7 ra vào Datacenter: CMT, đăng ký thẻ từ

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Báo cháy

Thiết bị phát hiện khói sớm Hệ thống chống cháy tức thời với khí Nitơ - N₂

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Thông số khác

Mọi hệ thống đều được giám sát và điều hành 24/24

Một số khách hàng của Gdata
bạn có thể biết

Đối tác dịch vụ

Vui lòng tăng cửa sổ trình duyệt,
để trang web được thuận tiện hơn khi sử dụng.

Website dành cho mobile đang được nâng cấp.