Cấu hình tùy chọn

Tuỳ chỉnh cấu hình

Quý khách hàng có thể chọn cấu hình có sẵn hoặc tuỳ chỉnh cấu hình với những ưu đãi đặc biệt

 • Đơn giá
 • Tổng
 • VAT(10%)
 • Tổng cộng

 • Ưu đãi:
 • - TT 3 tháng giảm 2.5% so với giá 1 tháng
 • - TT 6 tháng giảm 5% so với giá 1 tháng
 • - TT 12 tháng giảm 10% so với giá 1 tháng
 • CPU
  0 GHz
 • RAM
  0 GB
 • SSD
  0 GB
 • IOPS
  0 IOPS
 • IP
  1 IP
 • Bandwidth
  100 Mbps
  • Datatransfer
   Unlimited
  • Hệ điều hành
 • Kỳ hạn