Cloud Hosting

Cloud Hosting được triển khai trên mô hình Cloud Hypervisor. Ưu thế từ sức mạnh ảo hóa và công nghệ quản lý tài nguyên tiên tiến của Cloud Server, Cloud Hosting của Gdata có chất lượng cao, đặc biệt chi phí hợp lý hơn rất nhiều so với các nhà cung cấp khác.

Store 1.000

 • Dung lượng: 1.000 MB
 • Băng thông: 50 GB
 • MS SQL Server: 2
 • My SQL: 2
 • Domains: 01
 • Sub-domain: 2
 • Email: 2
 • FTP Account: 01
 • Hệ điều hành:

Store 2.000

 • Dung lượng: 2.000 MB
 • Băng thông: 100 GB
 • MS SQL Server: 3
 • My SQL: 3
 • Domains: 01
 • Sub-domain: 3
 • Email: 3
 • FTP Account: 01
 • Hệ điều hành:

Store 3.000

 • Dung lượng: 3.000 MB
 • Băng thông: 150 GB
 • MS SQL Server: 4
 • My SQL: 4
 • Domains: 01
 • Sub-domain: 4
 • Email: 4
 • FTP Account: 01
 • Hệ điều hành:

Store 5.000

 • Dung lượng: 5.000 MB
 • Băng thông: 250 GB
 • MS SQL Server: 5
 • My SQL: 5
 • Domains: 01
 • Sub-domain: 5
 • Email: 5
 • FTP Account: 01
 • Hệ điều hành:
Contact Us
Contact Us