Thuê Dedicated Server

Là Server vật lý chính hãng được lắp đặt sẵn trong Datacenter, sẽ cung cấp tài khoản sử dụng theo đúng cấu hình yêu cầu và quý khách có thể đến Data cài đặt trực tiếp trên Server đó.

IBM X3550 M4

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 1U, 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 4.000.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 3.900.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.700.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 12.000.000

IBM X3650 M4

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 2U, 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 4.800.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 4.700.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 4.500.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 14.400.000

IBM X3650 M5

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 2U, 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 5.600.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 5.500.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 5.300.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 16.800.000

Dịch vụ bổ sung Thiết bị bổ sung

Giá tốt chưa từng có

Nhân dịp mở rộng Data & khai trương Website mới

Tặng 1 tháng Khi sử dụng đến 6 tháng (≈ giảm 15% )

Tặng 2 tháng Khi sử dụng đến 12 tháng (≈ giảm 15% )

Và có thể tốt hơn nữa…

Áp dụng từ 1/ 1/ 2018 đến 26/ 2/ 2018

Bạn hãy gọi tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Chỗ đặt Server lý tưởng

Datacenter chuẩn Tier 3, điện dự phòng N+1, nhiệt độ 22±1℃/ độ ẩm 50±10%, chống cháy bằng Nitơ(N2), an ninh theo dõi mọi di chuyển, theo dõi từng note mạng, Data đặt tại Hà Nội - TP.HCM, hạ tầng thiết bị chính hãng, băng thông không giới hạn Phục vụ kỹ thuật chu đáo

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Phục vụ kỹ thuật chu đáo

Đội ngũ hỗ trợ là các Chuyên gia Công nghệ dầy kinh nghiệm, trực support 24/ 24, sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề Bạn gặp phải, tối thiểu thời gian thay thế thiết bị khi cần, cung cấp thiết bị tạm thời khi cần và Gdata tiếp nhận thiết bị Server tại Văn phòng của Bạn

Support

Quy trình

HP DL360 G7

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 2U, 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 4.200.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 4.100.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.900.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 12.600.000

HP DL380 G8

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 2U, 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 4.800.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 4.700.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 4.500.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 14.400.000

HP DL380 G9

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 2U, 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 5.600.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 5.500.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 5.300.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 16.800.000

Dịch vụ bổ sung Thiết bị bổ sung

Giá tốt chưa từng có

Nhân dịp mở rộng Data & khai trương Website mới

Tặng 1 tháng Khi sử dụng đến 6 tháng (≈ giảm 15% )

Tặng 2 tháng Khi sử dụng đến 12 tháng (≈ giảm 15% )

Và có thể tốt hơn nữa…

Áp dụng từ 1/ 1/ 2018 đến 26/ 2/ 2018

Bạn hãy gọi tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Chỗ đặt Server lý tưởng

Datacenter chuẩn Tier 3, điện dự phòng N+1, nhiệt độ 22±1℃/ độ ẩm 50±10%, chống cháy bằng Nitơ(N2), an ninh theo dõi mọi di chuyển, theo dõi từng note mạng, Data đặt tại Hà Nội - TP.HCM, hạ tầng thiết bị chính hãng, băng thông không giới hạn Phục vụ kỹ thuật chu đáo

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Phục vụ kỹ thuật chu đáo

Đội ngũ hỗ trợ là các Chuyên gia Công nghệ dầy kinh nghiệm, trực support 24/ 24, sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề Bạn gặp phải, tối thiểu thời gian thay thế thiết bị khi cần, cung cấp thiết bị tạm thời khi cần và Gdata tiếp nhận thiết bị Server tại Văn phòng của Bạn

Support

Quy trình

Dell R620

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 2U, 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 4.800.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 4.700.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 4.500.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 14.400.000

Dell R720xd

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 2U, 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 5.000.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 4.900.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 4.700.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 15.000.000

Dell R730xd

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 2U, 750W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 7.200.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 7.100.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 6.900.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 21.600.000

Dịch vụ bổ sung Thiết bị bổ sung

Giá tốt chưa từng có

Nhân dịp mở rộng Data & khai trương Website mới

Tặng 1 tháng Khi sử dụng đến 6 tháng (≈ giảm 15% )

Tặng 2 tháng Khi sử dụng đến 12 tháng (≈ giảm 15% )

Và có thể tốt hơn nữa…

Áp dụng từ 1/ 1/ 2018 đến 26/ 2/ 2018

Bạn hãy gọi tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Chỗ đặt Server lý tưởng

Datacenter chuẩn Tier 3, điện dự phòng N+1, nhiệt độ 22±1℃/ độ ẩm 50±10%, chống cháy bằng Nitơ(N2), an ninh theo dõi mọi di chuyển, theo dõi từng note mạng, Data đặt tại Hà Nội - TP.HCM, hạ tầng thiết bị chính hãng, băng thông không giới hạn Phục vụ kỹ thuật chu đáo

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Phục vụ kỹ thuật chu đáo

Đội ngũ hỗ trợ là các Chuyên gia Công nghệ dầy kinh nghiệm, trực support 24/ 24, sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề Bạn gặp phải, tối thiểu thời gian thay thế thiết bị khi cần, cung cấp thiết bị tạm thời khi cần và Gdata tiếp nhận thiết bị Server tại Văn phòng của Bạn

Support

Quy trình

Super 3-1230

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 2.900.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 2.800.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 2.600.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 8.700.000

Super X5650

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 3.400.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 3.300.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.100.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 10.200.000

Super E5-2670

 • CPU:
 • RAM:
 • HDD:
 • U, Điện: 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Chọn OS:
 • TT 03 tháng: 3.900.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 3.800.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.600.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 11.700.000

Dịch vụ bổ sung Thiết bị bổ sung

Giá tốt chưa từng có

Nhân dịp mở rộng Data & khai trương Website mới

Tặng 1 tháng Khi sử dụng đến 6 tháng (≈ giảm 15% )

Tặng 2 tháng Khi sử dụng đến 12 tháng (≈ giảm 15% )

Và có thể tốt hơn nữa…

Áp dụng từ 1/ 1/ 2018 đến 26/ 2/ 2018

Bạn hãy gọi tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Chỗ đặt Server lý tưởng

Datacenter chuẩn Tier 3, điện dự phòng N+1, nhiệt độ 22±1℃/ độ ẩm 50±10%, chống cháy bằng Nitơ(N2), an ninh theo dõi mọi di chuyển, theo dõi từng note mạng, Data đặt tại Hà Nội - TP.HCM, hạ tầng thiết bị chính hãng, băng thông không giới hạn Phục vụ kỹ thuật chu đáo

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Phục vụ kỹ thuật chu đáo

Đội ngũ hỗ trợ là các Chuyên gia Công nghệ dầy kinh nghiệm, trực support 24/ 24, sẵn sàng hỗ trợ mọi vấn đề Bạn gặp phải, tối thiểu thời gian thay thế thiết bị khi cần, cung cấp thiết bị tạm thời khi cần và Gdata tiếp nhận thiết bị Server tại Văn phòng của Bạn

Support

Quy trình

Cấu hình Server Cisco
CPU Intel Xeon Processor E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz)
RAM 2 x 8GB
HDD 2 x 600 GB IBM SAS 10K 2.5’’
IP 01
Datacenter Tier 3
Băng thông trong nước 100 Mbps
Băng thông quốc tế 10 Mbps
Datatransfer Không giới hạn
Khả năng online 99,99%
Support 24/ 7
Cước ưu đãi 2.699.000 / tháng

Thanh toán 06 tháng/ lần
Áp dụng đến hết ngày 28/ 02/ 2018

Dịch vụ hỗ trợ

Ưu điểm vượt trội

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Vị trí gần bạn

1. Data VNPT - Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, HN>
2. Data VNPT - Tân Thuận, TP.HCM
3. Data Viettel - Km1, Đường Pháp Vân, Cầu Giẽ, Hoàng Mai, Hà Nội
4. Data Viettel - Khu CN cao, Km29, đường Láng - Hòa Lạc, Hà Nội

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Nguồn điện

Hệ thống UPS với cấu hình dự phòng N+1 Thời gian dự phòng pin UPS theo tải: Khoảng 30 phút. Hệ thống máy phát điện dự phòng N+1

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Kết nối tủ Rack

Nhiều nhà khai thác viễn thông theo yêu cầu của khách hàng Kết nối internet hàng trăm Gbps Kích thước 42U:H.2100xW.610xD.1000

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Điều hòa

Hệ thống điều hòa với cấu hình dự phòng N+1 Quản lý nhiệt độ (22±1)/độ ẩm (50±10%) Thổi khí lạnh từ dưới sàn nâng lên khoang trần thổi không khí ngược lại

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Tiêu chuẩn

Trung tâm dữ liệu được trang bị cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn tier 3

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

An ninh

Camera theo dõi mọi di biến trong và ngoài Data Center Nhân viên an ninh làm việc 24x7 ra vào Datacenter: CMT, đăng ký thẻ từ

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Báo cháy

Thiết bị phát hiện khói sớm Hệ thống chống cháy tức thời với khí Nitơ - N₂

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Thông số khác

Mọi hệ thống đều được giám sát và điều hành 24/24

Quy trình thanh toán
Đơn giản - Thuận tiện - Đảm bảo

Một số khách hàng của Gdata
mà bạn có thể biết

Đối tác dịch vụ

Công ty Cổ Phần Dữ Liệu Toàn Cầu

VP Hà Nội: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

lienhe@gdata.com.vn - 02473.055.558

VP HCM: Lầu 15, Tòa Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3

lienhe@gdata.com.vn - 028 5445 6998

Vui lòng tăng cửa sổ trình duyệt,
để trang web được thuận tiện hơn khi sử dụng.

Website dành cho mobile đang được nâng cấp.