Thuê Server
(Dedicated Server)

Phần cứng và chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Phần cứng & chỗ đặt Server lý tưởng

100% máy chủ chính hãng, Gdata chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần cứng, sẵn thiết bị thay thế đảm bảo gián đoạn ngắn nhất. Đặt tại Datacenter Tier 3, tại Hà Nội - TP. HCM gần ngay nơi bạn hoạt động, hạ tầng mạnh mẽ đáp ứng chỗ đặt mọi loại thiết bị máy chủ cũng như nhu cầu mở rộng băng thông.

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Phục vụ kỹ thuật chu đáo nhất

Đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ dầy kinh nghiệm quản trị, luôn sẵn sàng chỉ ra nhanh nhất phương án giải quyết vấn đề kỹ thuật bạn gặp phải. Bạn thay đổi thiết bị nhanh chóng, Gdata giúp bạn hạn chế tối đa thời gian di chuyển hoặc thao tác kỹ thuật và hỗ trợ bạn thiết bị tạm thời khi cần thiết.

Super A

 • CPU: Intel Xeon Processor E3-1230 (8M Cache, 3.2 GHz)
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • U, Điện: 1U, 300W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Super B

 • CPU: Intel® Xeon® Processor X5650 (12M Cache, 2.66 GHz)
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • U, Điện: 1U, 300W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Super C

 • CPU: Intel® Xeon® Processor E3-1230 v2 (8M Cache, 3.30 GHz)
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • U, Điện: 1U, 300W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Super D

 • CPU: Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz)
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • U, Điện: 1U, 300W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

IBM -1

 • CPU: Intel® Xeon® Processor E3-1230 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

IBM-2

 • CPU: Intel® Xeon® Processor E5-2670 v1 (20M Cache, 2.6 GHz)
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

IBM-3

 • CPU: Intel® Xeon® Processor E5-2620 v2 (15M Cache, 2.10 GHz)
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

IBM-4

 • CPU: Intel® Xeon® Processor E5-2620 v3 (15M Cache, 2.40 GHz)
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Dell R220 (1U)

 • CPU: Intel Xeon E3 1220v3
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Dell R320 (1U)

 • CPU: Intel Xeon E5 2407v2
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Dell R430 (1U)

 • CPU: Intel Xeon E5 2609v3
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Dell R530 (2U)

 • CPU: Intel Xeon E5 2609v3
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

HP DL20G9 (1U)

 • CPU: Intel Xeon E3 1220v5
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

HP DL120G9 (1U)

 • CPU: Intel Xeon E5 2609v3
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

HP DL80G9 (2U)

 • CPU: Intel Xeon E5 2609v3
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

HP DL380G9 (2U)

 • CPU: Intel Xeon E5 2609v3
 • RAM: 2 x 8GB
 • HDD: 2 x 1TB
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,99%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:
Bổ sung cấu hình Đơn giá/ tháng Số lượng Số tháng Đặt mua
Intel Xeon Processor X5650 (12M Cache, 2.66 GHz) 400.000 VNĐ
Intel Xeon Processor E5-2620 (15M Cache, 2.00GHz) 600.000 VNĐ
Thêm 600GB HDD SCSI (SAS) 2.0 15K.7 RPM 3.5 400.000 VNĐ
Thêm 300GB HDD SCSI (SAS) 2.0 15K.7 RPM 3.5 350.000 VNĐ
Thêm 1TB HDD SATA 7200 RPM 64MB 3.5” 300.000 VNĐ
Thêm 8GB RAM 150.000 VNĐ
Thêm 4GB RAM 100.000 VNĐ
Cho thuê hệ thống firewall cứng 1.500.000 VNĐ
Dịch vụ bổ sung Đơn giá/ tháng Số lượng Số tháng Đặt mua
Thêm băng thông 100Mbps 1.500.000 VNĐ
Thêm không gian 1 U 200.000 VNĐ
Cài đặt Hosting 1.000.000 VNĐ
Cài đặt Mail server 1.000.000 VNĐ
Cài đặt máy chủ 1.500.000 VNĐ

Khuyến mãi đặc biệt giảm 30% Xem ngay ⊳

Để đạt hiệu quả cao nhất?

Bạn hãy liên hệ tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Dịch vụ hỗ trợ

 • Tư vấn và hỗ trợ cài đặt hệ thống khi cần thiết.
 • Hỗ trợ tăng băng thông tạm thời khi cần thiết.
 • Hỗ trợ quản trị máy chủ bởi các chuyên gia kinh nghiệm của Gdata.
 • Nhanh chóng thay thế phần cứng, thiết bị máy chủ trường hợp hỏng vật lý.
 • Hoàn lại cước phí trả trước khi dừng dịch vụ hoặc không đúng cam kết.

Quy trình thuê máy chủ

 • Bạn chọn cấu hình và gói cước phù hợp với tư vấn viên
 • Ký hợp đồng và thanh toán cước phí
 • Yêu cầu cài đặt ban đầu và định ngày sử dụng
 • Bạn nhận tài khoản sử dụng, kiểm tra các thông số
 • Ký biên bản bàn giao tài khoản và lưu đầu mối hỗ trợ, xong quy trình.

CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Vị trí gần bạn

1. Data VNPT - Nhà Internet, Làng QT Thăng Long, Cầu giấy, HN.
2. Data VNPT - Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, HN
3. Data VNPT - 47 Trần Phú, Hải Châu, TP Đà Nẵng
4. Data VNPT - Tân Thuận, TP. HCM

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Nguồn điện

Hệ thống UPS với cấu hình dự phòng N+1 Thời gian dự phòng pin UPS theo tải: Khoảng 30 phút. Hệ thống máy phát điện dự phòng N+1

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Tiêu chuẩn

Trung tâm dữ liệu được trang bị cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn tier 3

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Báo cháy

Thiết bị phát hiện khói sớm Hệ thống chống cháy tức thời với khí Nitơ - N₂

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Kết nối tủ Rack

Nhiều nhà khai thác viễn thông theo yêu cầu của khách hàng Kết nối internet hàng trăm Gbps Kích thước 42U:H.2100xW.610xD.1000

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

An ninh

Camera theo dõi mọi di biến trong và ngoài Data Center Nhân viên an ninh làm việc 24x7 ra vào Datacenter: CMT, đăng ký thẻ từ

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Điều hòa

Hệ thống điều hòa với cấu hình dự phòng N+1 Quản lý nhiệt độ (22±1)/độ ẩm (50±10%) Thổi khí lạnh từ dưới sàn nâng lên khoang trần thổi không khí ngược lại

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Thông số khác

Mọi hệ thống đều được giám sát và điều hành 24/24

Contact Us