Thuê Dedicated Server

Phần cứng và chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Phần cứng & chỗ đặt Server lý tưởng

100% máy chủ chính hãng, Gdata chịu hoàn toàn trách nhiệm về phần cứng, sẵn thiết bị thay thế đảm bảo gián đoạn ngắn nhất. Đặt tại Datacenter Tier 3, tại Hà Nội - TP. HCM gần ngay nơi bạn hoạt động, hạ tầng mạnh mẽ đáp ứng chỗ đặt mọi loại thiết bị máy chủ cũng như nhu cầu mở rộng băng thông.

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Phục vụ kỹ thuật chu đáo nhất

Đội ngũ kỹ thuật viên hỗ trợ dầy kinh nghiệm quản trị, luôn sẵn sàng chỉ ra nhanh nhất phương án giải quyết vấn đề kỹ thuật bạn gặp phải. Bạn thay đổi thiết bị nhanh chóng, Gdata giúp bạn hạn chế tối đa thời gian di chuyển hoặc thao tác kỹ thuật và hỗ trợ bạn thiết bị tạm thời khi cần thiết.

Super 3-1230

 • CPU: Intel Xeon Processor E3-1230
 • RAM: 2 x 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC
 • HDD: 2x1TB Enterprise
 • U, Điện: 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Super X5650

 • CPU: Intel Xeon Processor X5650
 • RAM: 2 x 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC
 • HDD: 2x1TB Enterprise
 • U, Điện: 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Super E5-2670

 • CPU: Intel Xeon Processor E5-2670
 • RAM: 2 x 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC
 • HDD: 2x1TB Enterprise
 • U, Điện: 1U, 350W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

IBM X3550 M4

 • CPU: Intel Xeon Processor E5-2670
 • RAM: 2 x 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC
 • HDD: 2 x 900 GB SAS 10k Enterprise
 • U, Điện: 1U 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

IBM X3650 M4

 • CPU: Intel Xeon Processor E5-2670
 • RAM: 2 x 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC
 • HDD: 2 x 900 GB SAS 10k Enterprise
 • U, Điện: 2U 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

IBM X3650 M5

 • CPU: Intel Xeon E5-2683
 • RAM: 2 x 8GB DDR4 bus 2133MHz ECC
 • HDD: 2 x 900 GB SAS 10k Enterprise
 • U, Điện: 2U 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Dell R620

 • CPU: Intel Xeon Processor E5-2670
 • RAM: 2 x 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC
 • HDD: 2 x 900 GB SAS 10k Enterprise
 • U, Điện: 2U 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Dell R720xd

 • CPU: Intel Xeon Processor E5-2670
 • RAM: 2 x 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC
 • HDD: 2 x 900 GB SAS 10k Enterprise
 • U, Điện: 2U 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

Dell R730xd

 • CPU: Intel Xeon E5-2683 v3
 • RAM: 2 x 8GB DDR4 bus 2133MHz ECC
 • HDD: 2 x 900 GB SAS 10k Enterprise
 • U, Điện: 2U 750W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

HP DL360 G7

 • CPU: Intel Xeon Processor E5-2670
 • RAM: 2 x 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC
 • HDD: 2 x 900 GB SAS 10k Enterprise
 • U, Điện: 2U 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

HP DL380 G8

 • CPU: Intel Xeon Processor E5-2670
 • RAM: 2 x 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC
 • HDD: 2 x 900 GB SAS 10k Enterprise
 • U, Điện: 2U 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:

HP DL380 G9

 • CPU: Intel Xeon E5 - 2683 v3
 • RAM: 2 x 8GB DDR3 bus 1600MHz ECC
 • HDD: 2 x 900 GB SAS 10k Enterprise
 • U, Điện: 2U 550W
 • IP Address: 01
 • Băng thông trong nước: 100Mbps
 • Băng thông quốc tế: 10Mbps
 • Datatransfer: Unlimited
 • Datacenter: Tier 3
 • Khả năng online: 99,9%
 • Tư vấn bảo mật:
 • Hỗ trợ kỹ thuật: 24/ 7
 • Phí khởi tạo: 1.000.000 (miễnphí)
 • Hệ điều hành:
Bổ sung cấu hình Đơn giá/ tháng Số lượng Số tháng Đặt mua
Intel Xeon X5650 (2.66 GHz, 6cores - 12threads, 12MB cache) 300.000 VNĐ
Intel Xeon E5-2670 (2.70 GHz, 8cores - 16threads, 20MB cache) 400.000 VNĐ
900GB HDD SAS 10K 400.000 VNĐ
2.000 GB HDD 300.000 VNĐ
16GB DDR4 bus 2133MHz ECC reg 300.000 VNĐ
1.000 GB HDD 250.000 VNĐ
8GB DDR4 bus 2133MHz ECC reg 150.000 VNĐ
8GB DDR3 bus 1600MHz ECC reg 100.000 VNĐ
16GB DDR3 bus 1600MHz ECC reg 200.000 VNĐ
Intel Xeon E5-2696 v3 (2.30 GHz, 18cores - 36threads, 35MB cache) 1.500.000 VNĐ
Intel Xeon E5 - 2683 v3 (2.00 GHz, 14cores - 28threads, 35MB cache) 800.000 VNĐ
SSD 480 GB samsung SM863 2.5'' 700.000 VNĐ
SSD 960 GB samsung SM863 2.5'' 1.400.000 VNĐ
Dịch vụ bổ sung Đơn giá/ tháng Số lượng Số tháng Đặt mua
Bổ sung mỗi 100 Mbps 1.200.000 VNĐ
Thêm 01 địa chỉ IP 50.000 VNĐ
Thuê hệ thống firewall cứng 1.500.000 VNĐ
Quản trị Server riêng 1.500.000 VNĐ

Để giảm chi phí ?

Bạn hãy liên hệ tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Dịch vụ hỗ trợ

 • Tư vấn và hỗ trợ cài đặt hệ thống khi cần thiết.
 • Hỗ trợ quản trị Server bởi các chuyên gia kinh nghiệm của Gdata.
 • Hỗ trợ tăng băng thông tạm thời khi cần thiết.
 • Cho mượn phần cứng máy chủ, thiết bị khi cần thiết.
 • Nhanh chóng thay thế phần cứng, thiết bị Server trong trường hợp hỏng vật lý.
 • Hoàn lại cước phí trả trước khi dừng dịch vụ hoặc không đúng cam kết.

Quy trình thuê máy chủ

 • Bạn chọn cấu hình và gói cước phù hợp với tư vấn viên
 • Ký hợp đồng và thanh toán cước phí
 • Yêu cầu cài đặt ban đầu và định ngày sử dụng
 • Hai bên ký nghiệm thu, bàn giao tài khoản và lưu đầu mối hỗ trợ

CHỖ ĐẶT MÁY CHỦ

Chỗ đặt Server lý tưởng nhất

Vị trí gần bạn

1. Data VNPT - Nhà Internet, Làng QT Thăng Long, Cầu giấy, HN.
2. Data VNPT - Khu CN Nam Thăng Long, Bắc Từ Liêm, HN
3. Data VNPT - 47 Trần Phú, Hải Châu, TP Đà Nẵng
4. Data VNPT - Tân Thuận, TP. HCM

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Nguồn điện

Hệ thống UPS với cấu hình dự phòng N+1 Thời gian dự phòng pin UPS theo tải: Khoảng 30 phút. Hệ thống máy phát điện dự phòng N+1

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Tiêu chuẩn

Trung tâm dữ liệu được trang bị cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn tier 3

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Báo cháy

Thiết bị phát hiện khói sớm Hệ thống chống cháy tức thời với khí Nitơ - N₂

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Kết nối tủ Rack

Nhiều nhà khai thác viễn thông theo yêu cầu của khách hàng Kết nối internet hàng trăm Gbps Kích thước 42U:H.2100xW.610xD.1000

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

An ninh

Camera theo dõi mọi di biến trong và ngoài Data Center Nhân viên an ninh làm việc 24x7 ra vào Datacenter: CMT, đăng ký thẻ từ

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Điều hòa

Hệ thống điều hòa với cấu hình dự phòng N+1 Quản lý nhiệt độ (22±1)/độ ẩm (50±10%) Thổi khí lạnh từ dưới sàn nâng lên khoang trần thổi không khí ngược lại

Bạn được phục vụ chu đáo nhất

Thông số khác

Mọi hệ thống đều được giám sát và điều hành 24/24

Contact Us