Cloud Server

Cloud Server xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây hiện đại đáp ứng mọi nhu cầu phức tạp của quý khách.

Cloud Server A

 • CPU:
 • RAM:
 • SSD:
 • IOPS: 1500
 • IP Address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth: 50 Mbps
 • Hỗ trợ chống DDos:
 • DirectAdmin: 0
 • Hệ điều hành:
 • TT 01 tháng: 600.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 580.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 560.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 540.000 /tháng
 • TT 24 tháng: 500.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 600.000

Cloud Server B

 • CPU:
 • RAM:
 • SSD:
 • IOPS: 2000
 • IP Address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth: 60 Mbps
 • Hỗ trợ chống DDos:
 • DirectAdmin: Free
 • Hệ điều hành:
 • TT 01 tháng: 800.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 780.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 750.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 720.000 /tháng
 • TT 24 tháng: 680.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 800.000

Cloud Server C

 • CPU:
 • RAM:
 • SSD:
 • IOPS: 2500
 • IP Address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth: 70 Mbps
 • Hỗ trợ chống DDos:
 • DirectAdmin: Free
 • Hệ điều hành:
 • TT 01 tháng: 1.000.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 970.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 940.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 900.000 /tháng
 • TT 24 tháng: 850.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 1.000.000

Cloud Server D

 • CPU:
 • RAM:
 • SSD:
 • IOPS: 3000
 • IP Address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth: 80 Mbps
 • Hỗ trợ chống DDos:
 • DirectAdmin: Free
 • Hệ điều hành:
 • TT 01 tháng: 1.200.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 1.160.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 1.130.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 1.080.000 /tháng
 • TT 24 tháng: 1.020.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 1.200.000
Dịch vụ bổ sung
Đơn giá/ tháng
Số lượng
Số tháng
 
Nâng cấp 1Ghz CPU
50.000
Thêm 1GB RAM
50.000
Thêm 100 IOPS
10.000
Bổ sung 01 IP
50.000
Thêm 50GB SSD
100.000
Thuê Firewall cứng
500.000
Quản trị máy chủ
1.000.000
Thêm 10Mbps Bandwidth
50.000
Quản trị website
500.000

Bạn hãy gọi tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Support

Plus A

 • CPU:
 • RAM:
 • SSD:
 • IOPS: 4.000
 • IP Address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth Nix: 100 Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 6 Mbps
 • Hỗ trợ chống DDos:
 • DirectAdmin: 0
 • Hệ điều hành:
 • TT 01 tháng: 1.800.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 1.750.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 1.690.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 1.620.000 /tháng
 • TT 24 tháng: 1.530.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 1.800.000

Plus B

 • CPU:
 • RAM:
 • SSD:
 • IOPS: 5.000
 • IP Address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth Nix: 120 Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 8 Mbps
 • Hỗ trợ chống DDos:
 • DirectAdmin: Free
 • Hệ điều hành:
 • TT 01 tháng: 2.500.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 2.420.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 2.350.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 2.250.000 /tháng
 • TT 24 tháng: 2.100.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 2.500.000

Plus C

 • CPU:
 • RAM:
 • SSD:
 • IOPS: 6.000
 • IP Address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth Nix: 140 Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 10 Mbps
 • Hỗ trợ chống DDos:
 • DirectAdmin: Free
 • Hệ điều hành:
 • TT 01 tháng: 3.200.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 3.100.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 3.000.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 2.880.000 /tháng
 • TT 24 tháng: 2.720.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 3.200.000

Plus D

 • CPU:
 • RAM:
 • SSD:
 • IOPS: 7.000
 • IP Address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth Nix: 160 Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 12 Mbps
 • Hỗ trợ chống DDos:
 • DirectAdmin: Free
 • Hệ điều hành:
 • TT 01 tháng: 3.900.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 3.780.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 3.670.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 3.500.000 /tháng
 • TT 24 tháng: 3.300.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 3.900.000

Plus E

 • CPU:
 • RAM:
 • SSD:
 • IOPS: 8.000
 • IP Address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth Nix: 180 Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 14 Mbps
 • Hỗ trợ chống DDos:
 • DirectAdmin: Free
 • Hệ điều hành:
 • TT 01 tháng: 4.600.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 4.460.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 4.320.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 4.150.000 /tháng
 • TT 24 tháng: 3.900.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 4.600.000

Plus F

 • CPU:
 • RAM:
 • SSD:
 • IOPS: 12.000
 • IP Address: 01
 • Datatransfer: Không giới hạn
 • Bandwidth Nix: 200 Mbps
 • Bandwidth quốc tế: 16 Mbps
 • Hỗ trợ chống DDos:
 • DirectAdmin: Free
 • Hệ điều hành:
 • TT 01 tháng: 6.900.000 /tháng
 • TT 03 tháng: 6.700.000 /tháng
 • TT 06 tháng: 6.500.000 /tháng
 • TT 12 tháng: 6.200.000 /tháng
 • TT 24 tháng: 5.900.000 /tháng
 • Thời gian:
 • Tổng: 6.900.000
Dịch vụ bổ sung
Đơn giá/ tháng
Số lượng
Số tháng
 
Nâng cấp 1Ghz CPU
50.000
Thêm 1GB RAM
50.000
Thêm 100 IOPS
10.000
Bổ sung 01 IP
50.000
Thêm 50GB SSD
100.000
Thuê Firewall cứng
500.000
Quản trị máy chủ
1.000.000
Thêm 10Mbps Bandwidth
50.000
Quản trị website
500.000

Bạn hãy gọi tư vấn: 0904 512 968 - 0966 583 085 - lienhe@gdata.com.vn

Support

Cập nhật hệ thống định kỳ Cài đặt theo yêu cầu
Kiểm tra và cập nhật bản vá lỗi định kỳ Tư vấn, giám sát và tối ưu các dịch vụ chính trên server: web server, database server…
Cập nhật hệ điều hành và phiên bản mới của các phần mềm dịch vụ Cài đặt, triển khai các công nghệ, phần mềm và dịch vụ tương thích với cấu hình hệ thống
Phát hiện và xử lý khắc phục ngay lập tức các trường hợp server quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống Thực hiện cấu hình chi tiết các phần mềm
Cài đặt và cấu hình Web server Cài đặt và cấu hình tường lửa
Phần mềm Apache, Nginx, PHP, MySQL, Exim, BIND hoặc tương tự Triển khai các công cụ chống DDOS tự động.
Tinh chỉnh tối ưu cấu hình dựa trên thống kê sử dụng hoặc theo yêu cầu Ngăn chặn tấn công DDOS bằng tổng hợp các phương pháp hiệu quả nhất
Hỗ trợ các vấn đề liên quan tới mã nguồn website Thiết lập cơ chế sao lưu dữ liệu
Xác định cấu hình Server nhằm đáp ứng yêu cầu của mã nguồn website Thiết lập cơ chế sao lưu sang không gian lưu trữ riêng theo định kỳ
Xác định nguyên nhân lỗi truy cập / hiển thị của từng website trên Server Lọc dữ liệu rác khi sao lưu.
Phân tích hiệu năng và tư vấn các phương án tối ưu website Kiểm tra định kỳ đảm bảo cơ chế sao lưu liên tục
Xử lý các lỗ hổng bảo mật Trách nhiệm khách hàng
Cài đặt bảo mật server ở cấp ứng dụng: antivirus, firewall Nhằm đảm bảo việc theo dõi và quản trị máy chủ được thực hiện ở mức tối ưu nhất, Gdata lưu giữ quyền quản trị ở cấp cao nhất và giới hạn một số quyền truy cập can thiệp vào Server.
Thiết lặp công cụ tự động kiểm tra định kỳ các lỗi bảo mật Tất cả các thao tác quản trị trên Server sẽ được lưu trữ và bàn giao cho khách hàng khi có yêu cầu.
Phân tích các phương thức khi có dấu hiệu bị tấn công phá hoại, triển khai biện pháp phòng chống thích hợp. Khách hàng cần thông báo và phối hợp với Gdata khi thực hiện thay đổi mã nguồn có thể ảnh hưởng tới hoạt động của website hoặc tới mức độ bảo mật của Server
Phân tích mức độ bảo mật của mã nguồn sử dụng, quy trình quản lý website và tư vấn bảo mật.  
Khôi phục dữ liệu backup tương ứng khi cần thiết
Bảo mật hệ thống Giám sát và báo cáo về hệ thống
Sử dụng mật khẩu khó đoán Server được giám sát 24/24 bằng cách thiết lập quy trình tự động SMS, cảnh báo mầu, tiếng động đến kỹ sư túc trực và can thiệp ngay lặp tức.
Bảo mật thông tin đăng nhập Root trên giao diện quản lý hệ thống (cPanel/DirectAdmin , ..) Giám sát các dịch vụ SSH/Apache/Nginx/MySQL, kết nối mạng và mức độ tài nguyên sử dụng của máy chủ.
Bảo mật đăng nhập Server bằng SSH Key và chỉ có thể đăng nhập từ nguồn IP Theo dõi, giám sát tình hình sử dụng tài nguyên chung và đề xuất giải pháp nếu cần
Thiết lập Firewall trên Server quản lý các hình thức tấn công như: Brute force Password, DOS ICMP Flood, giới hạn số lượng truy cập, kiểm soát số lượng port mở trên hệ thống Server Báo cáo thống kê mức sử dụng tài nguyên, tư vấn nâng cấp hoặc tinh chỉnh tối ưu hóa nếu cần thiết.
Thiết lập quy trình Auditing File trên hệ thống nhằm đảm bảo giám sát các thay đổi trên hệ thống với : Tripwire, Aide,.. SMS đến điện thoại của quý khách hàng khi có gián đoạn server hoặc ứng dụng

Giám sát số lượng file xuất hiện trong source code hàng ngày nhằm xác định các file thay đổi có thuộc dạng tình nghi hay không,...

Pentest kiểm tra lỗi bảo mật của website không gây ảnh hưởng đến source code định kỳ hàng tháng

Báo cáo quản trị định kỳ hàng tháng
Quản trị Cloud Server: 1.000.000/ tháng
Quản trị Server Vật Lý: 1.500.000/ tháng

Ưu điểm vượt trội

Quản trị dễ dàng

Quản trị dễ dàng

Khởi tạo, rdboot, thêm bớt tài nguyên từng thành phần, xoá, theo dõi trạng thái ….thông qua giao diện thuận tiện.

Server ổn định 99,99%

Server ổn định 99,99%

Khi một hoặc nhiều Server vật lý xảy ra sự cố, toàn bộ ứng dụng trên đó sẽ được phục vụ tại các server khác (Hyper Activity).

Tốc độ cao

Tốc độ cao

Mỗi Server kết nối ra Internet với băng thông có hiệu suất đến 99% và được tạo ra từ hạ tầng phần cứng hiệu năng cao nhất.

Cước phí thấp nhất

Cước phí thấp nhất

Gdata chú trọng ứng dụng phần mềm vào dịch vụ, tối ưu tài nguyên và liên tục cập nhật công nghệ nhằm giảm giá thành sản xuất để có giá bán thấp nhất.

Quy trình thanh toán
Đơn giản - Thuận tiện - Đảm bảo

Một số khách hàng của Gdata
mà bạn có thể biết

Đối tác dịch vụ

Công ty Cổ Phần Dữ Liệu Toàn Cầu

VP Hà Nội: Tầng 5, Số 84 Phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội

lienhe@gdata.com.vn - 02473.055.558

VP HCM: Lầu 15, Tòa Lim 2, 62A Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3

lienhe@gdata.com.vn - 028 5445 6998

Vui lòng tăng cửa sổ trình duyệt,
để trang web được thuận tiện hơn khi sử dụng.

Website dành cho mobile đang được nâng cấp.